Con el respaldo de

Camacol Antioquia La Lonja
Array ( [0] => 1 [id_tipo] => 1 [1] => 66-497-4257 [id_producto] => 66-497-4257 [2] => apartamento en arriendo patio bonito 497-4257 [nombre_producto] => apartamento en arriendo patio bonito 497-4257 [3] => Apartamento ideal con una ubicación ›šXØH[ˆ[Ø›YËÙXÝ܈˜[œ]Z[ÈH[˜HÝXY˜H[S‘SH›ÜÙH™[^H™\Ý™\ÈH[Û]:XÛšXÛȘZ[YH\Ø^˜KH HZ[]ÜÈØ[Z[˜[™ÈHH›Û˜HÛÛY\˜ÚX[HZ[HHÜ›Ë^]È[Ø›YÈHÐÈ[۝\œ™^K [descripcion_producto] => Apartamento ideal con una ubicación ›šXØH[ˆ[Ø›YËÙXÝ܈˜[œ]Z[ÈH[˜HÝXY˜H[S‘SH›ÜÙH™[^H™\Ý™\ÈH[Û]:XÛšXÛȘZ[YH\Ø^˜KH HZ[]ÜÈØ[Z[˜[™ÈHH›Û˜HÛÛY\˜ÚX[HZ[HHÜ›Ë^]È[Ø›YÈHÐÈ[۝\œ™^K [4] => [codigo_imagen] => [5] => http://lh3.googleusercontent.com/vCUAMu2KiAuYlwBFVvQNEE7k1ewEH3cEMR5Lp_ldugsl-tSCDDJ3zgkhzx6abRwKa2-uQF0vycCB9KC9HpwKzDRdlqu8cQ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/dTTOSe1oltOiRyJZ-BlMg8sxNQD6uExpeCI5F-8XsP9LrwXLTvY2x2txptP2bmLPgfIezg7-y2zvoo_yvmyFsdPEK7X5hCo=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/AebHmU7y2zP6AmBIaAHh9S470yU6G_wn1vzMXBJa6JxbnFhIafdgcqwx8e-HUuUekW0HcVHWhf7tnBDMHC_2HdWFMr5CRxY=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/s8j5buJwWabffBGIX2B3-HH3WUpV5Gl4IOSkTWU0ftwO21bBFJ3ZqtK8su63NPWas0D-xj7YYlCv1lGSKWf7GFmZq6qAsvjJ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/g5Y7Rmpo5dJcRwxVDFfiuEXDqo70R7Fp59LgrjxPeAhZ0qSS2S0cTf1kkJNW41mPXKXcDzko3xh8Z9M6Uk2OFFbZqPcESAU=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/eO145pHKku6xW4q0iWlUUCzhvBF_SFOVM8DcDtcwZ8DdQTpc9K_USjMaHlhGh9tJDHfi576VpxATWzgOdyfE-mxnSkKmsQ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/K_Awxx1-1kvE1VIVKRcTXYj5WLE5OHa25mJMkvjsw9g_1J0mG78RpZUdkd3vDv0qKlmWX7gjghgODd4c7VoOLLvJVHY0EA=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/pEl0CE3r0N6MiH98guTxeTKUITSbCBYqXimOctRvDD7M-uBBTyq6nDONw-JiMItAbvs5X14KysU9RjL2xvphKQkXsEQssn99=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/8idpH10MuZgwDy1gJcrLxgCzUWuC6XvR5ZCAZXyeq4CjEsQ3UenDADc0uAHUt96J8b8EU0120nDL6_uJkX66bWrtjSNeXwvE=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/Is9pDyzKJUAdFxITplpSBNHBJ8As2jXTUIvEvEhoxk3jNVOStq8wv--RrkuEA1NOyECUH16yfe6A2hkXvkfBpr2ggArNeg=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/5zF1MrQlZY1x0ax80q7UwXFseBG5eixUg-EcAIEP6ldngt8YUBd4V2kkOGZn8x4iNdA4MQu5kYzQOYQwd-BKA7lf9aazgGg=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/VxSgJY8u59nZzl79fRZoNW-ZvtHmzl2TbrRq14PVfjFZoNpzvohrBz0mUXZzxTW4-Py9_bepRnGD5CxpUFH99TqWkBJnAQ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/araM0qla8xmr0ZXPHhVPsPgdYBQ75EvGJDoxLt8fcv8ZEORGbksA6-n_sckqvneYTfNZHkkqGD5-l1U8N6TpZI9Epwk4lrhw=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/mN0GmdGmBa_Ssh04r836wdqWwzbVIaAM3LvJBJhUP2Y6NSYqn_DHOdZ43can6iY9SC5vCRsKVMQ4kdtWfV7h1_KTQVlW_ak=s1200 [imagen_producto] => http://lh3.googleusercontent.com/vCUAMu2KiAuYlwBFVvQNEE7k1ewEH3cEMR5Lp_ldugsl-tSCDDJ3zgkhzx6abRwKa2-uQF0vycCB9KC9HpwKzDRdlqu8cQ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/dTTOSe1oltOiRyJZ-BlMg8sxNQD6uExpeCI5F-8XsP9LrwXLTvY2x2txptP2bmLPgfIezg7-y2zvoo_yvmyFsdPEK7X5hCo=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/AebHmU7y2zP6AmBIaAHh9S470yU6G_wn1vzMXBJa6JxbnFhIafdgcqwx8e-HUuUekW0HcVHWhf7tnBDMHC_2HdWFMr5CRxY=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/s8j5buJwWabffBGIX2B3-HH3WUpV5Gl4IOSkTWU0ftwO21bBFJ3ZqtK8su63NPWas0D-xj7YYlCv1lGSKWf7GFmZq6qAsvjJ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/g5Y7Rmpo5dJcRwxVDFfiuEXDqo70R7Fp59LgrjxPeAhZ0qSS2S0cTf1kkJNW41mPXKXcDzko3xh8Z9M6Uk2OFFbZqPcESAU=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/eO145pHKku6xW4q0iWlUUCzhvBF_SFOVM8DcDtcwZ8DdQTpc9K_USjMaHlhGh9tJDHfi576VpxATWzgOdyfE-mxnSkKmsQ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/K_Awxx1-1kvE1VIVKRcTXYj5WLE5OHa25mJMkvjsw9g_1J0mG78RpZUdkd3vDv0qKlmWX7gjghgODd4c7VoOLLvJVHY0EA=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/pEl0CE3r0N6MiH98guTxeTKUITSbCBYqXimOctRvDD7M-uBBTyq6nDONw-JiMItAbvs5X14KysU9RjL2xvphKQkXsEQssn99=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/8idpH10MuZgwDy1gJcrLxgCzUWuC6XvR5ZCAZXyeq4CjEsQ3UenDADc0uAHUt96J8b8EU0120nDL6_uJkX66bWrtjSNeXwvE=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/Is9pDyzKJUAdFxITplpSBNHBJ8As2jXTUIvEvEhoxk3jNVOStq8wv--RrkuEA1NOyECUH16yfe6A2hkXvkfBpr2ggArNeg=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/5zF1MrQlZY1x0ax80q7UwXFseBG5eixUg-EcAIEP6ldngt8YUBd4V2kkOGZn8x4iNdA4MQu5kYzQOYQwd-BKA7lf9aazgGg=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/VxSgJY8u59nZzl79fRZoNW-ZvtHmzl2TbrRq14PVfjFZoNpzvohrBz0mUXZzxTW4-Py9_bepRnGD5CxpUFH99TqWkBJnAQ=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/araM0qla8xmr0ZXPHhVPsPgdYBQ75EvGJDoxLt8fcv8ZEORGbksA6-n_sckqvneYTfNZHkkqGD5-l1U8N6TpZI9Epwk4lrhw=s1200&http://lh3.googleusercontent.com/mN0GmdGmBa_Ssh04r836wdqWwzbVIaAM3LvJBJhUP2Y6NSYqn_DHOdZ43can6iY9SC5vCRsKVMQ4kdtWfV7h1_KTQVlW_ak=s1200 [6] => [imagen_producto_elimina] => [7] => [video_producto] => [8] => 4482011 [telefono1_producto] => 4482011 [9] => 3043722305 [telefono2_producto] => 3043722305 [10] => [telefono3_producto] => [11] => [celular1_producto] => [12] => 3043722305 [celular2_producto] => 3043722305 [13] => 0 [celular3_producto] => 0 [14] => [email protected] [correo_producto] => [email protected] [15] => SIMI [vendedor_producto] => SIMI [16] => 75 [area_producto] => 75 [17] => 66-497-4257 [codigo_producto] => 66-497-4257 [18] => 66 [id_marca] => 66 [19] => [id_agente] => [20] => 1850000 [precio_producto] => 1850000 [21] => 4 [id_sector] => 4 [22] => 6.2057122 [latitud] => 6.2057122 [23] => -75.57517810000002 [longitud] => -75.57517810000002 [24] => 75 [area] => 75 [25] => [logo_producto] => [26] => [imagen_destacado] => [27] => [mapa_producto] => [28] => 2 [arriendo] => 2 [29] => [pais] => [30] => 5181 [ciudad] => 5181 [31] => 570 [departamento] => 570 [32] => 262,330,376,50,336,350,274,49,422,381,360,58,136,51,254 [comodidades] => 262,330,376,50,336,350,274,49,422,381,360,58,136,51,254 [33] => 21 [barrio] => 21 [34] => [busqueda] => [35] => NEWEBSERVICE [origen] => NEWEBSERVICE [36] => [destacado] => [37] => 2018-09-01 09:09:12 [fecha_inserta] => 2018-09-01 09:09:12 [38] => [fecha_actualizacion] => [39] => [xml_que_viene] => [40] => 0 [contacto_telefono] => 0 [41] => 0 [contacto_correo] => 0 [42] => 668 [id_integrador] => 668 )

Arrendamiento de apartamento en medellín - Patio Bonito

Apartamento
en Arriendo
Arrendamiento de apartamento en medellín - Patio Bonito

$1,850,000
Código: 4257

Claúsula Legal

Déjanos tus datos, un
asesor te contactará

4482011
3043722305
3043722305
0

CARACTERÍSTICAS

Apartamento ideal con una ubicación ›šXØH[ˆ[Ø›YËÙXÝ܈˜[œ]Z[ÈH[˜HÝXY˜H[S‘SH›ÜÙH™[^H™\Ý™\ÈH[ Ver más...

ZONAS COMUNES

 • BAñO SOCIAL
 • HALL
 • SALA COMEDOR
 • Parqueadero
 • INTEGRAL
 • MIXTA
 • CALENTADOR DE PASO
 • Cuarto útil
 • SALON COMUNAL
 • PARQUE INFANTIL
 • Gimnasio
 • Cancha múltiple
 • Zonas verdes
 • ASCENSOR

ARRIENDAMÁS BUSCADOS

Copyright Informe Inmobiliario
Carrera 43A # 5A-113 Oficina 705
One Plaza Business Center

Línea de Servicio al Cliente 322 38 89

Medellín, Colombia

Desarrollado por Mercadeo en Internet SAS